FINA£Y

 

 

 

 

 

 

 

 

o I m.

 

 

Surchem – VC Nosoro¿ec

 

 

o III m.

 

 

Energeo - Kod¿irasy

 

 

o V m.

 

 

Nevadent - ZWiK

 

 

o VII m.

 

 

Lupi – Volley Team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2018

 

 

18.00

A

5

Nevadent - ZWiK

3:2

 

18.00

C

7

Lupi – Volley Team

3:0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.2018

 

 

10.00

C

7

Energeo - Kod¿irasy

3:0

 

10.00

B

8

Surchem – VC Nosoro¿ec

3:0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bara¿e

 

 

 

 

 

14.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÓ£FINA£Y

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV

 

 

Energeo – VC Nosoro¿ec

0:2

 

II-III

 

 

Surchem - Kod¿irasy

2:0

 

V-VIII

 

 

Nevadent – Volley Team

2:0

 

VI-VII

 

 

ZWiK - Lupi

1:1

4:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2018

 

 

18.00

A

7

Energeo – VC Nosoro¿ec

0:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2018

 

 

08.00

B

10

Nevadent – Volley Team

3:0

 

15.30

C

8

Surchem - Kod¿irasy

3:0

 

 

 

 

ZWiK - Lupi

1:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2018

 

 

08.00

A

4

Energeo – VC Nosoro¿ec

1:3

 

08.00

B

10

ZWiK - Lupi

3:0

 

15.30

A

5

Surchem - Kod¿irasy

3:1

 

17.00

A

4

Nevadent – Volley Team

3:0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10.2017

 

 

18.00

B

9

VC Nosoro¿ec - Lupi

3:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2017

 

 

08.00

B

7

Energeo - ZWiK

3:0

 

15.30

A

6

Kod¿irasy - Volley Team

3:0

 

17.00

A

5

Surchem - Nevadent

3:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2017

 

 

08.00

A

5

Volley Team - Nevadent

3:1

 

08.00

B

7

Energeo - Surchem

3:0

 

 

 

 

Kod¿irasy - VC Nosoro¿ec

2:2

 

 

 

ZWiK - Lupi

2:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2017

 

 

18.00

B

9

VC Nosoro¿ec - Energeo

0:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2017

 

 

08.00

C

7

Nevadent - Lupi

3:0

 

14.30

B

10

Kod¿irasy - ZWiK

3:0

 

 

 

 

Surchem - Volley Team

3:0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2017

 

 

08.00

A

4

Energeo - Lupi

3:0

 

08.00

B

9

ZWiK - Volley Team

3:0

 

14.15

B

9

Kod¿irasy - Nevadent

3:0

 

 

 

 

VC Nosoro¿ec - Surchem

2:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2017

 

 

08.00

B

10

Nevadent - Energeo

0:3

 

12.40

C

8

Surchem - Kod¿irasy

3:1

 

15.15

A

4

Lupi - Volley Team

1:3

 

15.45

B

10

VC Nosoro¿ec - ZWiK

2:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2017

 

 

18.00

C

5

Nevadent - VC Nosoro¿ec

0:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2017

 

 

08.00

A

4

Volley Team - Energeo

0:3

 

08.00

B

10

Surchem - ZWiK

3:1

 

15.30

A

5

Lupi - Kod¿irasy

3:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2017

 

 

08.00

B

7

ZWiK - Nevadent

0:3

(walk)

12.30

A

6

Lupi - Surchem

0:3

 

15.30

B

8

Energeo - Kod¿irasy

3:0

 

 

 

 

Volley Team - VC Nosoro¿ec

0:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2017

 

 

18.00

A

7

Lupi - VC Nosoro¿ec

0:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2017

 

 

08.00

B

10

ZWiK - Energeo

0:3

 

11.15

C

7

Nevadent - Surchem

0:3

 

13.00

A

5

Volley Team - Kod¿irasy

2:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2017

 

 

08.00

A

4

ZWiK - Surchem

0:3

(walk.)

08.00

B

10

Energeo - Volley Team

3:0

 

 

 

 

Kod¿irasy - Lupi

3:0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2018

 

 

18.00

C

5

VC Nosoro¿ec - Volley Team

3:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2018

 

 

08.00

B

10

Nevadent - ZWiK

2:2

 

14.00

C

7

Surchem - Lupi

3:0

 

17.05

C

7

Kod¿irasy - Energeo

2:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2018

 

 

08.30

A

4

Surchem - Energeo

0:3

 

08.30

B

10

Lupi - ZWiK

3:1

 

13.10

B

9

VC Nosoro¿ec - Kod¿irasy

2:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018 (pi¹tek)

 

 

18.00

C

7

Nevadent - Volley Team

2:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2018

 

 

18.00

C

5

Energeo - VC Nosoro¿ec

3:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2018

 

 

08.00

B

10

Lupi - Nevadent

2:2

 

14.00

A

4

Volley Team - Surchem

0:3

 

17.25

B

10

ZWiK - Kod¿irasy

2:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.2018

 

 

18.00

A

7

Surchem - VC Nosoro¿ec

3:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2018

 

 

08.00

A

4

Lupi - Energeo

0:3

 

08.00

B

10

Volley Team - ZWiK

0:3

 

15.30

A

5

Nevadent - Kod¿irasy

0:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX kolejka – dokoñczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2018

 

 

19.00

B

7

VC Nosoro¿ec - Nevadent

1:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV kolejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03.2018

 

 

19.30

C

4

Volley Team - Lupi

1:3

 

 

 

 

ZWiK - VC Nosoro¿ec

3:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2018

 

 

08.00

B

10

Energeo - Nevadent

3:0

 

 

 

 

Kod¿irasy - Surchem

0:3